Watt Winst, aan de slag met energie

Watt Winst is een energiebesparingsaanpak voor kleine en middelgrote bedrijven. Ondernemers hebben niet vanzelfsprekend aandacht voor energiebesparing. Watt Winst ondersteunt deze bedrijven. We meten en analyseren het energieverbruik en helpen de ondernemer met het nemen van besparingsmaatregelen. Dit gaat om relatief eenvoudige ingrepen en gedragsveranderingen.

 

MAAK KENNIS MET WATT WINST!
Vanuit Power2Nijmegen heeft Watt Winst de beschikking over een aantal monitoringsets. Deze zetten we in bij ondernemers. Als de ondernemers na één maand meten 'gaan' voor Watt Winst kunnen ze deze monitoringset houden. Geïnteresseerd? Neem contact op.

Voorbeeld besparing Watt Winst

Kleine ingreep, meteen resultaat. Dan is er Watt Winst!

Magazijnhal

TL-verlichting uitdoen tijdens koffie- en lunchpauzes (3% reductie van totale verbruik)

Magazijn voor besparing pauzes
Voor Watt Winst
Magazijn na besparing pauzes
Na Watt Winst

Betaalbaar

De kostenbesparing als gevolg van de voorgestelde maatregelen is de basis van de vergoeding. Dit is voor de ondernemer een betaalbare constructie en voor Watt Winst een goede drive.

Minder verspilling

Watt Winst stelt vanzelfsprekendheden aan de orde. Vanzelfsprekendheden die ontstaan door te weinig tijd, te weinig prioriteit en te weinig kennis. Met verspilling van elektriciteit (€ én klimaat) als gevolg. Watt Winst spoort die verspilling op en dat scheelt.

"Dit had ik veel eerder moeten doen. Watt Winst heeft mijn ogen geopend. Met de genomen maatregelen bespaar ik duizenden euro's per jaar."

Bart Jansen | Directeur NDT international bv