Voor scholen

Met veel lokalen, ruimtes en gebruikers ligt verspilling in schoolgebouwen op de loer. Met Watt Winst ontstaat er inzicht in de mate van verspilling en een eerste aanzet tot tegengaan hiervan. Inzicht krijgen in besparingsmogelijkheden is voor scholen zeer welkom, de afgelopen jaren is iedere kostenbesparing welkom. Het inzicht dat Watt Winst kan geven, wordt meteen vertaald in acties waardoor de besparing al op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Bij scholen combineren we heel graag ons normale traject, om energie te besparen, met een educatief programma. We zetten in om draagkracht in een school zo groot mogelijk te maken. Leerlingen gaan zelf aan de slag met bijvoorbeeld een inventarisatie van de verlichting. Door onze contacten kunnen we partijen bij een traject betrekken die gastlessen of informatie bijeenkomsten kunnen verzorgen over het thema duurzame energie. Doel daarbij is om zowel medewerkers, leerlingen als ouders thuis te bereiken en bewustwording rondom het thema te vergroten.